Thanh Hóa: Báo giá vật liệu xây dựng chênh lệnh so với thực tế

Thanh Hóa: Báo giá vật liệu xây dựng chênh lệnh so với thực tế

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 11723/UBND-CN kết quả kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng (VLXD).

Thanh Hóa: Báo giá vật liệu xây dựng chênh lệnh so với thực tế
Qua kiểm tra phát hiện nhiều mỏ đất, cát hoạt động không đúng giấy phép được cấp.

Theo đó, kết quả kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng VLXD trên địa bàn tỉnh (có gửi kèm theo), nhu cầu sử dụng VLXD thông thường (đất san lấp, cát) cao hơn nhiều so với công suất khai thác, cung ứng cho thị trường; có nhiều mỏ cát, mỏ đất không hoạt động theo giấy phép khai thác được cấp; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phối hợp cung cấp báo giá cho cơ quan Nhà nước, việc niêm yết giá bán, báo giá chênh lệch so với giá bán thực tế; các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc kê khai yếu tố cấu thành giá… Từ đó, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các nội dung công việc theo chỉ đạo.

Sở Xây dựng: Thường xuyên kiểm tra, khảo sát giá, trữ lượng, khối lượng cung ứng VLXD tại các mỏ, điểm tập kết, nơi sản xuất, kinh doanh và cung ứng VLXD trên địa bàn tỉnh để nắm chắc diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng; trên cơ sở đó, kịp thời cập nhật, công bố hàng tháng (hoặc sớm hơn) giá những loại vật liệu có biến động lớn để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng biết, thực hiện…

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá bán, bán đúng giá niêm yết đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác, kinh doanh VLXD trên địa bàn quản lý. Hướng dẫn việc kê khai, tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá hàng hóa dịch vụ đặc thù đến các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất VLXD (đất, cát, đá) trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) tổng hợp kết quả kê khai giá của các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất VLXD (đất, cát, đá) trên địa bàn. Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị thuộc diện phải kê khai giá hàng hóa dịch vụ đặc thù.

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án: Tham khảo công bố thông tin giá VLXD tại các mỏ đất, đá, cát do Liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố; thông tin các mỏ VLXD được cấp phép do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; giá VLXD tại các tỉnh lân cận và hướng dẫn tại Điểm a, khoản 1.2.1, mục I, Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng để xác định giá xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

Thảo Chi

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN