Chứng chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FUHUCONS

CHUẨN HÓA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
& QUẢN LÝ AN TOÀN

Các kỹ sư phụ trách an toàn luôn duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn OHSA 18001:2007 và hệ thống ISO 45001:2018 tại công trường nhằm đảm bảo tất cả công nhân đều được làm việc trong môi trường an toàn nhất. Với những cải tiến đó, hiện nay Fuhucons đang sở hữu một đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và có nhận thức sâu sắc về công tác an toàn.