AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mọi công trình phải được thi công một cách an toàn và hiệu quả.
An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp được xem là một trong những yếu tố không thể thiếu khi đánh giá năng lực thi công của nhà thầu. An toàn lao động tại các công trường được triển khai đồng bộ từ biện pháp thi công, các thiết bị an toàn phụ trợ đến các khóa học chuyên môn và chuyên sâu. Fuhucons có hệ thống tiêu chuẩn về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Chúng tôi phối hợp với Chủ đầu tư và Tư vấn cùng các bên liên quan để áp dụng các quy trình thi công thích hợp, khắt khe hơn các yêu cầu về an toàn của Nhà nước Việt Nam.
Chúng tôi đặt vấn đề an toàn vào vị trí ưu tiên cao nhất và xem đây là trách nhiệm của công ty trong việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn về tất cả phương diện, cho tất cả nhân viên, trên tất cả công trường.

MỤC TIÊU

Với phương châm “An toàn lao động là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người”, Fuhucons đã huấn luyện kỹ lưỡng đến từng kỹ sư và tất cả công nhân lao động tại công trường để người lao động hiểu, nắm rõ và thực hiện đúng quy định về an toàn lao động.