Thăm quan dự án Tân An – Ninh Bình và liên hoan tổng kết cuối năm.

Thăm quan dự án Tân An – Ninh Bình và liên hoan tổng kết cuối năm.