Sắp diễn ra Triển lãm EXPO Kiến trúc 2023

Sắp diễn ra Triển lãm EXPO Kiến trúc 2023

(Xây dựng) – Triển lãm EXPO Kiến trúc 2023 với chủ đề “Kiến trúc – Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng” là triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam giới thiệu những thành tựu về kiến trúc của quốc gia trong thời gian qua.

Sắp diễn ra Triển lãm EXPO Kiến trúc 2023
Triển lãm EXPO Kiến trúc 2023 với chủ đề “Kiến trúc – Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng” sắp diễn ra.

Theo đó, Triển lãm EXPO Kiến trúc 2023 do Bộ Xây dựng phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam và UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 – 10/9 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Luật Kiến trúc được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019. Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1246/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ngay sau đó, tại Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 08/10/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2050, theo đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn xây dựng Đề án thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực quốc tế thực hiện kế hoạch, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo phát triển bền vững (Đề án).

EXPO Kiến trúc 2023 được tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ của Đề án, với mục tiêu quảng bá hình ảnh, triển lãm về kiến trúc Việt Nam. EXPO Kiến trúc 2023 có chủ đề “Kiến trúc – Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng” là triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam giới thiệu những thành tựu về kiến trúc của quốc gia trong thời gian qua.

Sự kiện cũng sẽ là diễn đàn khoa học chuyên sâu về kiến trúc Việt Nam và thế giới (Architecture Forum), hội tụ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch và các chuyên ngành khác liên quan.

Bên cạnh đó cũng thảo luận về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới, tạo nên đặc trưng của kiến trúc Việt Nam; quảng bá kiến trúc Việt Nam ra thế giới.

Các hoạt động của sự kiện cũng nhằm nâng tầm, đổi mới công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa thực tiễn, tầm quan trọng của: Định hướng và mục tiêu phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; Phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng trong việc tham gia vào quá trình phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo lập, hoàn thiện môi trường cư trú tiện nghi và bền vững. Xây dựng hình ảnh kiến trúc Việt Nam hòa nhập với kiến trúc khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ có chuỗi các hoạt động: Tham quan thực tế dự án tại Kiên Giang tiêu biểu áp dụng công trình kiến trúc xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; 1 phiên khai mạc toàn thể; 2 hội thảo chuyên đề và 1 triển lãm kiến trúc song song.

Phiên khai mạc toàn thể và tọa đàm với chủ đề “Kiến trúc – Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng” sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng.

Tại phiên họp này, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tham gia tọa đàm thảo luận, góp ý đối với khung chính sách nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai.

Đồng thời đề xuất, kiến nghị về mô hình thúc đẩy xã hội hóa huy động nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, bảo đảm phát triển bền vững; tạo cơ chế thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, mô hình mới về công trình xanh tại Việt Nam.

Sự kiện sẽ có 2 hội thảo chuyên đề với chủ đề: “Phát triển kiến trúc bền vững – thích ứng biến đổi khí hậu”; “Vai trò của vật liệu, công nghệ trong tạo lập không gian sống”.

Các hội thảo chuyên đề tập trung giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong khai thác, quản lý quy hoạch – kiến trúc, quản lý xây dựng và phát triển đô thị nông thôn; các giải pháp kiến trúc hiện đại được các nước tiên tiến áp dụng thành công cho vấn đề nhà ở và bảo tồn di sản, cũng như những giải pháp chống chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu để có định hướng quy hoạch phát triển bền vững.

Triển lãm kiến trúc gồm 2 Pavilion và 20 gian hàng theo hình thức pano, mô hình, trưng bày sản phẩm…giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ có tính ứng dụng và nghệ thuật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kiến trúc; thiết kế kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, bảo tồn di sản và các công trình kiến trúc có giá trị; quy hoạch đô thị nông thôn, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan và công nghệ xây dựng hiện đại.

Nhật Minh

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN