Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư

(Xây dựng) – Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, Ban quản trị được tổ chức và hoạt động theo mô hình HĐQT của Công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật Nhà ở.

Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư
Tại khoản 3 Điều 103 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư (Ảnh minh họa: Internet).

Bộ Xây dựng nhận được công văn của Ban Quản trị Cụm nhà chung cư S1, Khu đô thị Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park), huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Ban quản trị cụm nhà chung cư S1) về đề nghị cho ý kiến về việc thành lập Ban kiểm soát.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 3 Điều 103 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư.

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, Ban quản trị được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật Nhà ở.

Bên cạnh đó, tại khoản 6 Điều 15 của Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã quy định: Trường hợp qua giám sát, thảo luận tại hội nghị nhà chung cư mà chủ sở hữu nhà chung cư phát hiện hành vi vi phạm về tài chính của Ban quản trị, thành viên Ban quản trị thì tùy theo mức độ vi phạm, hội nghị nhà chung cư có thể quyết định bãi miễn một, một số hoặc toàn bộ thành viên Ban quản trị và bầu thay thế các thành viên khác theo quy định

Nếu người có hành vi vi phạm thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hội nghị nhà chung cư thông qua quyết định đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở không có quy định thành lập Ban kiểm soát nhà chung cư. Do đó, đề nghị Ban quản trị cụm nhà chung cư S1 nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban quản trị cụm nhà chung cư S1 liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Khôi Nguyên

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN