Ninh Bình: Tăng cường xử lý các dự án đầu tư công có thời gian thực hiện kéo dài

Ninh Bình: Tăng cường xử lý các dự án đầu tư công có thời gian thực hiện kéo dài

(Xây dựng) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường xử lý các dự án đầu tư công có thời gian thực hiện kéo dài, khó có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025.

Ninh Bình: Tăng cường xử lý các dự án đầu tư công có thời gian thực hiện kéo dài
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện còn nhiều dự án có thời gian thực hiện kéo dài, không có khả năng hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung cao cho việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai các dự án đảm bảo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và quyết toán các công trình khi có đủ điều kiện theo quy định đối với các dự án đã được rà soát, cắt giảm (bao gồm cả các dự án do cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã quyết định đầu tư).

Tiếp tục rà soát, cắt giảm quy mô, xác định điểm dừng kỹ thuật, dừng thực hiện đối với các dự án còn lại theo quy định, đảm bảo hiệu quả chất lượng. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn cấp huyện, xã.

Đối với danh mục 63 dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý phương án cắt giảm. Trong đó, có 15 dự án tiếp tục thực hiện điểm dừng kỹ thuật; 14/15 dự án đã hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Và 1 dự án còn lại chưa thực hiện thủ tục trình thẩm định điều chỉnh dự án (Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu trạm bơm Gia viễn và mở rộng hệ thống tưới tiêu các xã phía Đông trạm bơm Gia Viễn, giai đoạn I): Giao UBND huyện Gia Viễn kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2024. Căn cứ kế hoạch vốn được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện đã cam kết cho dự án, tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Ninh Bình: Tăng cường xử lý các dự án đầu tư công có thời gian thực hiện kéo dài
Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An và các dự án thành phần cũng khó hoàn thành trong năm 2025.

Đối với các dự án thuộc trường hợp dừng thực hiện để quyết toán nhưng chưa hoàn thành quyết toán: Yêu cầu người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 922/UBND-VP5 ngày 17/10/2022 về công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc cấp tỉnh quản lý, khẩn trương phê duyệt quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án thuộc tỉnh quản lý theo thẩm quyền; các chủ đầu tư khẩn trương triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự án trong quý I/2024, đảm bảo theo quy định. Trường hợp không hoàn thành theo nội dung trên, yêu cầu báo cáo cụ thể vướng mắc, tồn tại và nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất giải pháp thực hiện.

Đối với 8 dự án có khó khăn, vướng kéo dài có tổng mức đầu tư lớn, quy mô phức tạp, thời gian thực hiện đã lâu, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, khối lượng thực hiện sai khác so với thời điểm UBND tỉnh báo cáo Trung ương về nợ xây dựng cơ bản tại Văn bản số 485/UBND-VP4 ngày 27/7/2015. UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc rà soát, làm rõ thực trạng, nguyên nhân, nghiên cứu thấu đáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phương án xử lý cho từng dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, các chủ đầu tư, địa phương khẩn trương lập báo cáo quyết toán hoàn thành dự án, báo cáo quyết toán phần GPMB gửi về Sở Tài chính theo đúng quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, phối hợp hoàn thiện, bổ sung hồ sơ quyết toán còn thiếu theo yêu cầu của Sở Tài chính.

Ngoài ra, các dự án do cấp huyện, xã quyết định đầu tư thì các Thành ủy, Huyện ủy phải yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quản lý đầu tư công, kiên quyết rà soát các dự án do cấp huyện, các xã phê duyệt có thời gian thực hiện kéo dài, không hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025.

Anh Tú

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN