Lễ ký kết Hợp đồng EPC: Dự án Nhà máy May Maxport 8 – Giai đoạn 2 (Nam Định)

Lễ ký kết Hợp đồng EPC: Dự án Nhà máy May Maxport 8 – Giai đoạn 2 (Nam Định)