Lễ khởi công nhà máy sản xuất đèn chiếu sáng TWILSEL – Cẩm Khê – Phú Thọ

Lễ khởi công nhà máy sản xuất đèn chiếu sáng TWILSEL – Cẩm Khê – Phú Thọ