Lễ khánh thành nhà máy May Maxport 8 – Giai đoạn 2 (Nam Định, 27/10/2022)

Lễ khánh thành nhà máy May Maxport 8 – Giai đoạn 2 (Nam Định, 27/10/2022)