Lạng Sơn công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và bình quân năm 2023

Lạng Sơn công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và bình quân năm 2023

(Xây dựng) – Vừa qua, Sở Xây dựng Lạng Sơn ban hành Quyết định số 29/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và bình quân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng trong công việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Lạng Sơn công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và bình quân năm 2023
Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian (Ảnh minh họa).

Theo Quyết định, các chỉ số xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số xây dựng trong tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng gồm: (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và bao gồm các loại chỉ số giá xây dựng theo loại công trình; giá xây dựng theo cơ cấu chi phí; giá xây dựng theo yếu tố chi phí là (chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình). Chỉ số giá xây dựng theo loại vật liệu xây dựng chủ yếu.

Các chỉ số giá xây dựng được tính bình quân số học cho tỉnh Lạng Sơn được tính bình quân số học theo 2 khu vực thuộc tỉnh gồm: Vùng III, thành phố Lạng Sơn, vùng IV là các huyện còn lại. Chỉ số giá xây dựng được tính toán cho quý IV và bình quân năm 2023.

Việc xác định mức độ trượt giá bình quân để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán. Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng dược tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước.

Các chỉ số giá xây dựng được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm. Giá xây dựng công trình tính tại năm 2020 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc. Thời điểm so sánh là quý IV/2023.

Chỉ số giá xây dựng công trình quý IV/2023 so với năm gốc 2020 của nhóm công trình xây dựng dân dụng toàn tỉnh, cụ thể: Công trình nhà ở (113,36), công trình giáo dục (116,44), công trình văn hóa (115,97), công trình trụ sở cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (116,95)… Nhóm công trình giao thông: đường bê tông xi măng (120,29), đường bê tông nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa (118,68), công trình cầu đường bộ (117,37)… Nhóm công trình nông nghiệp và phát triển nông thông: đập bê tông (117,91), kênh bê tông xi măng (118,80)…

Chỉ số giá xây dựng công trình bình quân 2023 so với năm gốc 2020 của nhóm công trình xây dựng dân dụng toàn tỉnh, cụ thể: Công trình nhà ở (114,71), công trình giáo dục (117,86), công trình văn hóa (117,17), công trình trụ sở cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (118,42)… Nhóm công trình giao thông: Đường bê tông xi măng (119,85), đường bê tông nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa (120,38), công trình cầu đường bộ (118,33)… Nhóm công trình nông nghiệp và phát triển nông thông: Đập bê tông (118,29), kênh bê tông xi măng (119,35)…

Do đó, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được công bố lần này làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức cá nhân xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, giá gói thầu xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình, phù hợp với biến động của thị trường, đảm bảo quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nhật Minh

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN