Họp mặt công trường và lễ trồng cây đầu năm tại khu công nghiệp Bỉm Sơn, tp Thanh Hóa (2/2020)

Họp mặt công trường và lễ trồng cây đầu năm tại khu công nghiệp Bỉm Sơn, tp Thanh Hóa (2/2020)