Hải Dương: Xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và giàu bản sắc văn hóa xứ Đông

Hải Dương: Xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và giàu bản sắc văn hóa xứ Đông

(Xây dựng) – Đây là một nội dung quan trọng trong định hướng phát triển đô thị của Hải Dương được nêu trong Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hải Dương: Xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và giàu bản sắc văn hóa xứ Đông
Đô thị Hải Dương sẽ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và giàu bản sắc văn hóa xứ Đông.

Trong Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương sẽ phát triển hệ thống đô thị với 28 đô thị, trong đó 14 đô thị hiện hữu và 14 đô thị mới. Trong giai đoạn 2021 – 2030, Hải Dương phát triển 28 đô thị, trong đó có 14 đô thị hiện trạng gồm 1 đô thị loại I (thành phố Hải Dương), 1 đô thị loại II (thành phố Chí Linh), 1 đô thị loại III (thành lập thành phố Kinh Môn), 7 đô thị loại IV và 4 đô thị loại V; 14 đô thị mới gồm 2 đô thị loại V hiện trạng và hình thành 12 đô thị mới trên cơ sở nâng cấp các xã nông thôn có điều kiện kinh tế – xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phát triển.

Giai đoạn sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với các đặc trưng: Văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và giàu bản sắc văn hóa xứ Đông; phát triển bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, trung tâm công nghiệp đô thị; là động lực thúc đẩy kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong giai đoạn này, Hải Dương sẽ phát triển 1 đô thị loại I (thành phố Hải Dương), 1 đô thị loại II (thành phố Chí Linh được nâng cấp từ đô thị loại III lên đô thị loại II); 1 đô thị loại III (dự kiến thành lập thành phố Kinh Môn); 7 đô thị loại IV gồm: Đô thị Bình Giang (dự kiến thành lập thị xã Bình Giang), thị trấn Nam Sách mở rộng, thị trấn Gia Lộc mở rộng, thị trấn Lai Cách mở rộng, thị trấn Phú Thái mở rộng, thị trấn Ninh Giang mở rộng và thị trấn Thanh Miện.

Thành lập 18 đô thị loại V, trong đó có 4 đô thị hiện hữu là thị trấn Cẩm Giang, thị trấn Tứ Kỳ, thị trấn Thanh Hà mở rộng, đô thị Hưng Đạo; 2 đô thị đã được công nhận là đô thị Thanh Quang (được công nhận đô thị loại V năm 2021) và đô thị Đoàn Tùng (được công nhận đô thị loại V năm 2022); nâng cấp 12 đô thị trên cơ sở nâng cấp các xã nông thôn có điều kiện kinh tế – xã hội, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phát triển, gồm các đô thị: Tân Trường, Lương Điền (Cẩm Giàng); Tứ Cường (Thanh Miện); Nghĩa An, Ứng Hoè (Ninh Giang); Nguyên Giáp (Tứ Kỳ); Minh Tân (Nam Sách); Quang Đức, Yết Kiêu (Gia Lộc); Đồng Cẩm, Cộng Hòa – Lai Vu (Kim Thành); Tân An – Thanh Hải (Thanh Hà).

Vị Thủy

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN