Hà Tĩnh: Tăng cường thẩm tra nguồn gốc các loại vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình xây dựng

Hà Tĩnh: Tăng cường thẩm tra nguồn gốc các loại vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình xây dựng

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có Công văn số 2934/SXD-QLHĐXD về việc tăng cường thẩm tra nguồn gốc các loại vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình xây dựng.

Hà Tĩnh: Tăng cường thẩm tra nguồn gốc các loại vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình xây dựng
Ảnh minh họa.

Theo đó, thực hiện Công văn số 3576/UBND-NL ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn UBND thành phố Hà Tĩnh, thực hiện nội dung Thông báo số 81/TB-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh “giao các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tăng cường thẩm tra nguồn gốc các loại vật liệu xây dựng, sử dụng cho các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước khi thanh quyết toán; không thanh, quyết toán đối với khối lượng vật liệu xây dựng không xuất trình được các chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp”.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ thì “chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thuế phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước. Chứng từ bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in”. Tóm lại, hóa đơn là một loại chứng từ kế toán để ghi nhận thông tin về việc mua hàng hóa, dịch vụ còn chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận các thông tin về khoản thuế được khấu trừ, khoản thu thuế, phí, lệ phí.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định “các yêu cầu về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị nhập khẩu sử dụng cho thi công xây dựng công trình (nếu có) phải được thể hiện trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng (hoặc nhà thầu cung ứng, chế tạo, sản xuất), bao gồm các thông tin chủ yếu sau: Tên chủng loại vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng; các thông số kỹ thuật chính phù hợp với yêu cầu thiết kế; nhà sản xuất, chế tạo; nơi sản xuất, chế tạo và các chứng từ chứng minh xuất xứ”.

Như vậy, hóa đơn giá trị gia tăng chỉ là một loại chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không bắt buộc trong hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các loại vật tư, vật liệu yêu cầu chứng từ chứng minh xuất xứ phải được thể hiện trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng (hoặc nhà thầu cung ứng, chế tạo, sản xuất).

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Phương Dung

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN