Cán bộ nhân viên công ty Fuhucons đi thăm công trình Khách Sạn Kim Bôi – Hòa Bình

Cán bộ nhân viên công ty Fuhucons đi thăm công trình Khách Sạn Kim Bôi – Hòa Bình