Bắc Giang xây dựng huyện Hiệp Hòa là động lực phát triển kinh tế – xã hội phía Tây của tỉnh

Bắc Giang xây dựng huyện Hiệp Hòa là động lực phát triển kinh tế – xã hội phía Tây của tỉnh

(Xây dựng) – Đó là mục tiêu trong Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000).

Bắc Giang xây dựng huyện Hiệp Hòa là động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Tây của tỉnh
Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị.

Phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo đời sống nhân dân

Ngày 25/5, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ. Theo đó, diện tích lập quy hoạch khoảng gần 206km2. Ranh giới lập quy hoạch gồm: Phía Bắc giáp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Phía Đông giáp huyện Tân Yên và Việt Yên, Bắc Giang; Phía Nam giáp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

Về tính chất, huyện Hiệp Hòa là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, động lực phát triển kinh tế của khu vực phía Tây tỉnh Bắc Giang; là trung tâm phát triển công nghiệp mới, trung tâm logistic của tỉnh, vùng phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, công nghệ cao và dịch vụ thương mại, du lịch.

Mục tiêu lập quy hoạch là điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp của đồ án quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt năm 2018 nhằm đảm bảo tính thống nhất với quy hoạch tỉnh Bắc Giang và các định hướng phát triển mới của huyện Hiệp Hòa; Cụ thể hóa những định hướng chiến lược phát triển của quốc gia, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh mục tiêu xây dựng huyện Hiệp Hòa trở thành đô thị loại IV vào năm 2025 và trở thành thị xã vào năm 2030 theo hướng xanh, thông minh, có những bước đột phá nhằm đưa nền kinh tế của huyện phát triển bền vững với tốc độ phù hợp, ổn định, bảo vệ môi trường sinh thái, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; Từng bước xây dựng huyện Hiệp Hòa trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp mới của tỉnh, động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực phía Tây tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, nội dung mục tiêu lập quy hoạch nêu rõ, đến năm 2045, huyện Hiệp Hòa trở thành đô thị loại III, sau năm 2045 trở thành thành phố thuộc tỉnh, mang đặc trưng nổi bật về sự gắn kết hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, có hình ảnh đặc trưng hấp dẫn gắn với thương hiệu xanh – sinh thái – bản sắc – bảo tồn môi trường cảnh quan”; Làm cơ sở pháp lý cho các công tác quản lý, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trong huyện; lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, xây dựng kế hoạch thực hiện, sử dụng hợp lý các nguồn lực.

Theo đó, dự báo dân số toàn huyện Hiệp Hòa đến năm 2030 là khoảng 300.000 người (bao gồm tăng dân số tự nhiên, tăng cơ học và dân số quy đổi); Dân số nội thị khoảng 180.000 người (chiếm tỷ lệ 60%), dân số nông thôn khoảng 120.000 người (chiếm tỷ lệ 40%). Đến năm 2045 dân số toàn huyện khoảng 400.000 người; Dân số nội thị 260.000 người (chiếm tỷ lệ 65%), dân số nông thôn 140.000 người (chiếm tỷ lệ 35%).

Về dự báo dân số trong độ tuổi lao động, đến năm 2030 dân số trong độ tuổi lao động khoảng 190.000 người; Tỷ lệ dân số làm việc trong các ngành kinh tế chiếm khoảng 85%. Đến năm 2040 dân số trong độ tuổi lao động khoảng 270.000 người; Tỷ lệ dân số làm việc trong các ngành kinh tế chiếm khoảng 90%.

Dự báo các chỉ tiêu sử dụng đất, đất dân dụng khoảng 50-80m2/người; Đất ngoài dân dụng khoảng 60-70m3/người. Dự báo nhu cầu đất xây dựng đến năm 2045 khoảng 4.180-5.700ha trong đó đất dân dụng khoảng 1.900-3.040ha, đất ngoài dân dụng khoảng 2.280-2.660ha.

Bắc Giang xây dựng huyện Hiệp Hòa là động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Tây của tỉnh
Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa Ngô Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Cần bổ sung căn cứ pháp lý có liên quan

Trong đó, các thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2045.

Bộ Công Thương yêu cầu đề nghị bổ sung nội dung yêu cầu đánh giá hiện trạng phát triển công nghiệp thương mại của huyện Hiệp Hòa, nêu rõ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Bộ Công an lưu ý vấn đề đảm bảo và bổ sung căn cứ pháp lý liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp; bổ sung số liệu hiện trạng, tính toán bố trí và quy hoạch quỹ đất an ninh phù hợp quy hoạch.

Bộ Quốc phòng đề xuất hạn chế san gạt các điểm cao trong các khu vực phòng thủ, các quy hoạch không làm ảnh hưởng đến khu vực quân sự trên địa bàn.

Bộ Tài Chính góp ý, nội dung Đồ án cần phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Giang; chú ý đến việc bảo vệ tài nguyên môi trường, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả đất đai.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa Ngô Tiến Dũng cho biết, các Sở, ngành của tỉnh, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định.

Bắc Giang xây dựng huyện Hiệp Hòa là động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Tây của tỉnh
Toàn cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Vụ trưởng Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng, đề nghị UBND huyện và đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát, bổ sung căn cứ, văn bản pháp lý có liên quan, đồng thời phân tích, làm rõ các số liệu dự báo về quy mô dân số, sử dụng đất; cân đối chỉ tiêu, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả và bố trí đất đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái; lưu ý về tên gọi của Đồ án và vấn đề kế thừa các yếu tố hợp lý của Đồ án trước đây; phát huy thế mạnh của văn hoá với nhiều nét đặc thù; giữ đất nông nghiệp để duy trì cân bằng sinh thái; tận dụng lợi thế gần Hà Nội để phát triển; nghiên cứu phát triển trung tâm du lịch lớn, gắn với các thế mạnh của tỉnh.

Vụ trưởng cũng yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đồ án, để thực hiện các bước tiếp theo quy định.

Nhật Minh

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN