Xử lý như thế nào khi diện tích đất thực tế lớn hơn ghi trong sổ đỏ

Xử lý như thế nào khi diện tích đất thực tế lớn hơn ghi trong sổ đỏ

(Xây dựng) – Thời gian qua, nhiều bạn đọc có thắc mắc liên quan tới việc diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích được ghi trong sổ đỏ. Cách xử lý đã được quy định rõ tại Luật Đất đai năm 2013.

Xử lý như thế nào khi diện tích đất thực tế lớn hơn ghi trong sổ đỏ
Sổ đỏ là từ mà người dân thường gọi để chỉ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ảnh: Internet).

Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định như sau: Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của luật này.

Như vậy, tùy trường hợp khi đo lại diện tích đất mà ranh giới thửa đất có thay đổi hay không hoặc có tranh chấp hay không mà việc thay đổi thông tin trên sổ đỏ có cách xử lý khác nhau.

Tiến Hào

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN