Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng

(Xây dựng) – Như tin đã đưa, sáng 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 nhằm phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị (Chương trình hành động 148).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì Hội nghị.

Chương trình hành động 148 bám sát các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 06-NQ/TW

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tham luận ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung chính, quán triệt sâu sắc để tìm ra giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết số 06–NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động 148 của Chính phủ, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết 06-NQ/TW được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo, giao Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai xây dựng Chương trình hành động 148 bám sát các quan điểm chỉ đạo cũng như 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong Nghị quyết 06-NQ/TW…

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc UN-Habitat, bà Maimunah Mohd Sharif đánh giá: “Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa to lớn, góp phần xác định con đường phát triển của đô thị Việt Nam trong những năm tới” và bày tỏ sự ủng hộ: “UN-Habitat cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong công cuộc thúc đẩy đô thị hóa bền vững”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giới thiệu những nội dung chính của Chương trình hành động 148 với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, tổ chức thực hiện…

Theo đó, Chương trình hành động 148 đã cụ thể hóa Nghị quyết 06–NQ/TW bằng 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 33 nhiệm vụ cụ thể gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể. “Chương trình hành động 148 thống nhất và tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của Chính phủ, các Bộ ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ” – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 148/NQ–CP của Chính phủ…

Phát triển đô thị là một động lực phát triển kinh tế – xã hội

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 06–NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Như vậy, từ chủ trương của Đảng tới việc thể chế hóa bằng các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển đô thị… đã có một quá trình liên tục, xuyên suốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của đô thị để các cấp, các ngành có nhận thức đúng tầm, hành động phù hợp, hiệu quả theo tinh thần phát triển đô thị là một động lực phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng nhận định: Hiện nay, đô thị chỉ chiếm một diện tích nhỏ, nhưng có đóng góp quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ đời sống kinh tế – xã hội của quốc gia, đô thị và đến sự phát triển của con người. Đô thị hóa và phát triển đô thị là cơ hội đối với mỗi quốc gia, khu vực, địa phương để có thể phát triển và tăng trưởng đột phá về mọi mặt.

Trên thế giới, các đô thị đang tạo ra đến 80% GDP toàn cầu, trong đó 100 thành phố lớn nhất chiếm khoảng 35% GDP toàn cầu. Tại Việt Nam, các đô thị đang đóng góp đến 70% GDP cả nước, 5 thành phố trực thuộc Trung ương dù chỉ chiếm 2,9% về diện tích và khoảng 22% về dân số nhưng năm 2020 đã đóng góp tới 46,8% GDP cả nước…

Thủ tướng nhấn mạnh: Đô thị hóa là xu thế tất yếu khách quan của thế giới, nhưng nếu phát triển đô thị không đúng hướng, không chuẩn mực, không bài bản sẽ dẫn tới nhiều hậu quả.

Thời gian tới, cùng với thời cơ và bối cảnh phát triển chung, trên tinh thần kết hợp nội lực với ngoại lực, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, việc quan tâm hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị có kế hoạch, có lộ trình là nhiệm vụ quan trọng.

Về chủ trương, chính sách phát triển đô thị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển đô thị theo xu thế thế giới và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Văn kiện của nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng đã thể hiện sự quan tâm và có chủ trương định hướng lãnh đạo về phát triển đô thị. Ngay từ Đại hội IV của Đảng, vấn đề công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa đã được đặt ra. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao và xác định “lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị lần đầu tiên đã ban hành riêng một nghị quyết để chỉ đạo cụ thể về quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển bền vững đô thị.

Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06–NQ/TW của Bộ Chính trị với nhiều tiêu chí cụ thể và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Làm thế nào để tăng trưởng của các đô thị không gây áp lực lên nguồn lực đất đai, lên cơ sở hạ tầng?

Thủ tướng nhắc lại một số thành quả quan trọng trong phát triển đô thị tại Việt Nam và nhận định: Sau hơn 10 năm thực hiện điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, bên cạnh nhiều kết quả đạt được rất quan trọng, đô thị Việt Nam cũng còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và các thách thức cần vượt qua.

Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề tồn tại trong phát triển đô thị như quá tải hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thiếu nhà ở xã hội. Đô thị chịu tác động, rủi ro từ biến đổi khí hậu, nhất là ngập lụt, phát thải khí nhà kính… Hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa) chưa phát triển ngang tầm kinh tế, nhất là khi có diễn biến bất thường như đại dịch Covid–19. Tình trạng quy hoạch treo diễn ra ở một số nơi…

Thủ tướng tâm huyết phân tích một số thách thức trong phát triển đô thị và đặt vấn đề: Làm thế nào để tăng trưởng của các đô thị không gây áp lực lên nguồn lực đất đai có hạn, không áp lực lên cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện có, không phát triển phân tán thiếu bền vững, không làm hạn chế các cơ hội của thế hệ tương lai?

Làm thế nào để nâng cao chất lượng đô thị, thực hiện thành công mục tiêu cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu, khắc phục các điểm nghẽn trong phát triển, tạo lập các nguồn lực mới cho đô thị?

Làm thế nào để thúc đẩy sự hình thành và phát triển mới các mô hình đô thị bền vững hơn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hòa, kinh tế số, ngày càng nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với những rủi ro?

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Quang cảnh Hội nghị.

Thống nhất nhận thức và hành động, có giải pháp phù hợp trong phát triển đô thị

Để hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 148 của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm, định hướng.

Theo đó, cần có tư duy, cách tiếp cận mới, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo. Triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu chắc đến đó với những biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, coi trọng và đầu tư thích đáng cho công tác quy hoạch. Đa dạng hóa, kết hợp, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực. Thống nhất nhận thức và hành động, có giải pháp phù hợp, xử lý các vấn đề đặt ra đạt hiệu quả cao nhất; phát huy mạnh mẽ dân chủ, trí tuệ tập thể.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đánh giá, tổng kết kinh nghiệm.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 33 nhiệm vụ, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trước hết là nhóm nhiệm vụ nâng cao, thống nhất nhận thức về đặc thù của đô thị, vai trò, vị thế của đô thị trong sự phát triển chung; Xác định phát triển đô thị gồm 3 trụ cột chính là quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị.

Thứ hai là nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị; Nâng cao năng lực trong các khâu xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thủ tướng nhấn mạnh: Quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Quy hoạch lúng túng, chậm chạp, không được đầu tư ngang tầm thì lãng phí nguồn lực, phát triển không bền vững, phát triển không đột phá.

“Công tác quy hoạch làm tốt thì mới tiết kiệm được nguồn lực, xác định và phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, chỉ ra và hóa giải những khó khăn, thách thức của địa phương, của vùng. Quy hoạch tổng thể nhưng thực hiện có thể phân kỳ phù hợp với nguồn lực. Chúng ta có thể kiên trì thực hiện trong 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí hàng trăm năm… và nếu tôn trọng, làm theo quy hoạch hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ có một đô thị trật tự và phát triển” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thứ ba là nhóm nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại trên cơ sở huy động mạnh mẽ các nguồn lực, có cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài (trong đó nguồn lực bên trong gồm con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử – văn hóa là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên); giữa nguồn lực Nhà nước với các nguồn lực xã hội; đồng thời tiết kiệm, tăng thu, giảm chi, phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển hạ tầng chiến lược theo 3 đột phá chiến lược đã được xác định, nhất là hạ tầng giao thông, từ đó tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị, dịch vụ mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Thứ tư là thực hiện song song các nhiệm vụ, đề án theo chuyên ngành riêng. Thủ tướng lưu ý: Phát triển đô thị không phải là nhiệm vụ của riêng ngành Xây dựng. Đô thị là không gian chung dành cho tất cả mọi người và là mắt xích quan trọng kết nối các ngành, lĩnh vực khác nhau. Các ngành cần rà soát các nhiệm vụ có liên quan để ưu tiên tổ chức thực hiện song song, thiết thực tạo hiệu ứng cộng hưởng, phối hợp chung, thống nhất, hình thành sức mạnh tổng hợp trong phát triển đô thị vì lợi ích chung và mục tiêu chung.

Thứ năm là nhóm nhiệm vụ về xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật, phát hiện các vướng mắc và phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Nếu cần thiết thì làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, nhất là trong việc xử lý những điểm nghẽn trong phát triển đô thị. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền đô thị.

Hệ thống đô thị phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng

Sau hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đô thị hóa và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đến cuối năm 2020, hệ thống đô thị nước ta đã có 862 đô thị các loại, phân bổ tương đối đồng đều trong cả nước; tỉ lệ đô thị hóa xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên 41% (vào tháng 6/2022).

Không gian đô thị được mở rộng. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

Diện mạo kiến trúc, công trình của đô thị đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, vừa giao lưu với thế giới, vừa kế thừa, phát huy và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền.

Hệ thống đô thị quốc gia đã phát triển mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng, trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và của mỗi vùng. Bước đầu đã hình thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo tại các đô thị lớn.

Tăng trưởng kinh tế ở khu vực đô thị đạt trung bình từ 12 – 15%, cao gấp 1,5 – 2 lần so với mặt bằng chung cả nước. Các đô thị đã đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng phúc lợi xã hội, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước.

Bên cạnh nhiều kết quả đạt được quan trọng nói trên, hệ thống đô thị Việt Nam cũng còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và các thách thức cần vượt qua…

Một số hình ảnh khác của Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 tại các điểm cầu:

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Điểm cầu Quảng Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Điểm cầu Thái Nguyên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Điểm cầu Thừa Thiên – Huế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Điểm cầu Nghệ An.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Điểm cầu Vĩnh Phúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Điểm cầu Thanh Hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoạch định chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng
Hội nghị trực tuyến.

Quý Anh – Thanh Huyền

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN