Thanh Hóa: Hỗ trợ 110 tỷ đồng khuyến khích phát triển giao thông nông thôn

Thanh Hóa: Hỗ trợ 110 tỷ đồng khuyến khích phát triển giao thông nông thôn

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1774/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn năm 2023.

Thanh Hóa: Hỗ trợ 110 tỷ đồng khuyến khích phát triển giao thông nông thôn
Ảnh minh họa.

Theo đó, hỗ trợ 15 đơn vị (trong đó 14 huyện, thị xã và 1 đơn vị cấp tỉnh). Đối tượng hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết 184/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2025.

Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí: Theo quy định tại Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2025.

Nguyên tắc: Ưu tiên hỗ trợ kinh phí để thực hiện mở rộng đường mòn thôn (bản) trên địa bàn các xã thuộc vùng 3. Hỗ trợ đủ kinh phí cho các huyện và thị xã Nghi Sơn để thực hiện kiên cố hóa mặt đường xã, thôn bản đảm bảo hoàn thành số km đường năm 2023 theo kế hoạch tại Nghị quyết 184/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong giai đoạn 2022 – 2025; hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng, sửa chữa công trình thoát nước, an toàn giao thông tại địa phương; phần còn lại hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Thiệu Hóa để hoàn thành dự án chuyển tiếp và hỗ trợ UBND các huyện: Thường Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy để thực hiện hỗ trợ đầu tư các công trình trên địa bàn xã Luận Khê (Thường Xuân), xã Trung Tiến (Quan Sơn), xã Phú Xuân (Quan Hóa), xã Thiết Ống (Bá Thước), xã Cẩm Long (Cẩm Thủy) theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tổng kinh phí phân bổ 110.000 triệu đồng (một trăm mười tỷ đồng). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế (chính sách phát triển giao thông nông thôn) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

Thảo Chi

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN