Tăng cường kiểm tra thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Tăng cường kiểm tra thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ năm 2023.

Tăng cường kiểm tra thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 8 lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ năm 2023.

Theo Kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi 8 lĩnh vực khác nhau.

Một là kiểm tra về lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng. Hai là kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Ba là kiểm tra về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng. Bốn là kiểm tra về lĩnh vực phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch, kiến trúc; quản lý chất lưọng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng; quản lý hoạt động xây dựng.

Năm là kiểm tra về lĩnh vực phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch, kiến trúc. Sáu là kiểm tra về lĩnh vực phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật. Bảy là kiểm tra về lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dụng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng. Tám là kiểm tra về lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì, phối hợp, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng; gửi báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp.

Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Tư pháp về nội dung liên quan theo quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Phương Trang

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN