Lào Cai điều chỉnh quy hoạch và cập nhật kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Bàn

Lào Cai điều chỉnh quy hoạch và cập nhật kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Bàn

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Bàn.

Lào Cai điều chỉnh quy hoạch và cập nhật kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Bàn

Quyết định nêu rõ, sẽ sắp xếp dân cư xen ghép do ảnh hưởng của thiên tai tại Thôn Làng Mạc, xã Hòa Mạc. Vị trí thực hiện tại thôn Làng Mạc, xã Hòa Mạc (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Tổng diện tích điều chỉnh là 2,25 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất chưa được quy hoạch; điều chỉnh quy mô tăng 2.25 ha. Diện tích dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Bàn là 2,25 ha.

Theo đó, UBND huyện Văn Bản có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai còn giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Văn Bàn thực hiện các thủ tục về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt…

Huy Trung

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN