Lào Cai: Công khai dự án, công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Lào Cai: Công khai dự án, công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có công văn chỉ đạo yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Công khai dự án, công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
Diễn tập phòng chống cháy nổ ở một trường học tại thành phố Lào Cai.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, qua theo dõi bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã còn một số hạn chế như triển khai, thực hiện một văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền của một số đơn vị, địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện, cấp xã về công tác PCCC còn chưa thường xuyên, hiệu quả; chất lượng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác PCCC còn nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC trụ sở các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự còn nhiều vi phạm.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có công văn chỉ đạo yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), nhất là các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn; định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện; công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trụ sở; tăng cường công tác tự kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, thường xuyên tiến hành bảo dưỡng phương tiện chữa cháy đảm bảo luôn ở tình trạng chất lượng tốt, sẵn sàng sử dụng khi có sự cố cháy xảy ra.

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH đối với các trường hợp công trình đã được nghiệm thu hoạt động hoặc cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng, mở rộng mặt bằng, xây dựng thêm các hạng mục công trình trong quá trình hoạt động nhưng chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định; không duy trì các điều kiện ngăn cháy lan, thoát nạn, hoạt động của hệ thống PCCC; không bảo đảm an toàn trong bảo quản và sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ…

Đồng thời, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nếu để xảy ra các vụ việc phức tạp về công tác phòng cháy, chữa cháy do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và trước pháp luật./.

 

Theo Phạm Ngọc Triển/Dantri.com.vn

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN