Bộ Xây dựng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng

Bộ Xây dựng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng

(Xây dựng) – Trong tuần qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2023).

Bộ Xây dựng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng
Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2023).

Việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng nhằm mục đích ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển; biểu dương những thành tựu to lớn, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành Xây dựng trong phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống còn có mục đích khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Xây dựng, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác, học tập, lao động sản xuất; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác để nhân rộng, tạo nhân tố mới, động lực mới thúc đẩy thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) của ngành Xây dựng.

Việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm cần đảm bảo có ý nghĩa giáo dục truyền thống, thiết thực, tiết kiệm. Hình thức tổ chức phải đa dạng, gắn với các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch của Bộ Xây dựng có 4 nội dung chủ yếu. Thứ nhất, đối với các hoạt động tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông và trang web của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Báo Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng tổ chức biên soạn cuốn Kỷ yếu “Ngành Xây dựng – 65 năm xây dựng và phát triển” và xây dựng 1 video (thời lượng 25 phút) phát trên Bản tin truyền hình Xây dựng, Báo điện tử Xây dựng và cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Nội dung của video nói về quá trình 65 xây dựng và phát triển của ngành Xây dựng.

Thứ hai, đối với nội dung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng thực hiện 4 nhiệm vụ. Một là phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành, lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 38-NQ/BCSĐ ngày 19/01/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành Xây dựng năm 2023; Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Hai là triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022.

Ba là sơ kết các phong trào thi đua của ngành Xây dựng giai đoạn 2020 – 2023; Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bốn là tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng” cho các cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng.

Với nội dung thứ ba của Kế hoạch, Báo Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao theo đề xuất tại kế hoạch của từng đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Cuối cùng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng sẽ tổ chức các Hội thảo, Tọa đàm và các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Xây dựng. Trong đó, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc sẽ chủ trì việc tổ chức Hội nghị, Triển lãm Kiến trúc Việt Nam và các Hội thảo tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014, đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Phương Trang

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN