Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài

Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa nhận được văn bản của Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Giao thông Vận tải xin hướng dẫn nội dung liên quan đến phương pháp lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài, thực hiện một số nhiệm vụ công việc thiết kế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60 thuộc tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài
Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định theo dự toán hoặc cơ sở dữ liệu chi phí thuê tư vấn nước ngoài của các công trình. (Nguồn: TL)

Về vấn đề này Bộ Xây dựng đã có ý kiến như sau:

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 32, Nghị định số 10/2021/NЬCP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó: (i) Người quyết định đầu tư quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài theo quy định của pháp luật về đấu thầu; (ii) Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định theo dự toán hoặc cơ sở dữ liệu chi phí thuê tư vấn nước ngoài của các công trình, dự án tương tự tại Việt Nam.

Trường hợp sử dụng tư vấn nước ngoài là nhà thầu chính, tổng thầu, nhà thầu liên danh với nhà thầu Việt Nam để thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định theo phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục số VI Thông tư số 11/2021/TT¬BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thảo Phương

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN